Ще проверяват за тигрови комари в Цветния квартал

Около 54 комарни биотопа са установени от Регионалната здравна инспекция във Варна. Това съобщи д-р Янка Драганова, директор на Дирекция „Надзор на заразните болести“ към Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Тя допълни, че резултатите от проверките за заселеност на биотопите с комарни ларви във Варна досега не показват наличие на тигрови комари. „След интензивни валежи понякога се образуват локални водни басейни, които може да са като нов биотоп. Тези неща се следят от Регионалната здравна...

> Виж целия материал