От 2000 до 10000 лв. глоба за ограничаване достъпа до морски плаж

Който, в нарушение на закона, ограничава правото на гражданите на свободен и безплатен достъп до морските плажове или определя такси за това, се наказва с глоба в размер от 2000 до 4000 лв. или с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, наказанието е глоба в размер от 3000 до 6000 лв. или имуществена санкция в размер от 6000 до 12 000 лв. Това предлага правителството в проект за промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,...

> Виж целия материал