Парите на емигрантите не подпомагат българската икономика

Парите, които българите в чужбина пращат у нас, не помагат за развитието на икономиката на страната, заявиха експерти по време на представянето на годишния доклад на Института за икономически изследвания към БАН. Финансовите потоци от сънародниците ни зад граница не се вливали в българския бизнес, а в домакинствата. “Емиграцията с цел подпомагане на домакинствата е придобила устойчив характер, тя вече се превръща от модел на оцеляване в модел на трудова реализация”, уточниха авторите на документа. Според...

> Виж целия материал