Във Варна стартира кампания по безплатно кастриране на домашни кучета

Стартира кампания по безплатно кастриране на домашни кучета, съобщават от общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред“ към община Варна. Инициативата се осъществява във връзка с т.1.5, Раздел XI „План за действие към програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета“ на приетата от Общински съвет – Варна „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 2012-2015г. Кастрирането на животните ще става във ветеринарната амбулатория, разположена...

> Виж целия материал