Училището използва стари програми и залива децата с ненужни факти

Българските ученици не само учат по остарели учебни програми, които са далеч от съвремието, но и наученото не им помага особено при решаването на проблемите. В учебните програми са предвидени само знания, които отвеждат децата на най-базовите нива за грамотност. Тревожните изводи са от първия по рода си анализ на програмите по природни науки и компетентностите, които се оценяват в рамките на PISA. Подобни оценки за непригодността и неприложимостта на изучавания материал са давани многократно от бизнеса...

> Виж целия материал