Водоснабдяване и канализация - ВиК - Варна

Преди повече от 100 години /1903г/ е построен първият във град Варна водопровод - Харамийският, по който се подавало 30 литра в секунда. До 1936 година е изградена системата "Батова-Варна", като водоснабдяване се увеличава на 100л/сек. Поради слабата икономика на страната и липсата на средства през 40-те години техническата дейност на водоснабдителните служби е насочена предимно към въпреки това Варна е била водоснабдявана с помпена станция. През 50-те години е започнат водопровода "Девня-Варна"...

> Виж целия материал