document.write("
Самотата е основната реалност, обществото е нещо...
Човек се ражда сам, умира сам, но между тези два момента живее в обществото, живее с другите. Самотата е основната реалност; обществото е нещо случайно. И ако човек...
");