document.write("
\"Обичаме залезите, защото траят кратко и бързо...
\"… Човек не иска вечно да съзерцава залеза. Кой желае един залез да трае дълго? Кой иска все да е топло? Кой иска въздухът непрекъснато да благоухае? След време...
");