document.write("
На Велики четвъртък е била Тайната вечеря и боядисваме...
На този ден Христос събира учениците си на Тайната вечеря и им казва, че ще бъде предаден. В недоумение учениците питали, кой ще стори това. Запитал и Юда, и Христос...
");